Per Kåre Fuglestad

Rolle: Leder
Tlf: 917 09 449
Epost: adm@brusandil.no

Vibeke Nygård Apneseth

Rolle: Nestleder
Tlf: +47 92048841
Epost: vapn@skule.ha.no

Anne Lunde Tuen

Rolle: Styremedlem
Tlf: 93066448
Epost: 

annelunde88@gmail.com

Arild Skretting

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 40889100
Epost: arildskretting@gmail.com

Alf Kåre Sirevåg

Rolle: Kasserer
Tlf: 905 98 900
Epost: alf.kare.sirevag@lyse.net


Rune Stålesen

Rolle: Sekretær
Tlf: 90363201
Epost: 


Juanita Nygård

Rolle: Varamedlem
Tlf:976 32 642
Epost: Juanita86n@gmail.com

 

Elisabeth Steinnes

Rolle: Midlertidig daglig leder
Tlf: 91763601
Epost: dagligleder@brusandil.no

Siv-Tone Amundsen

Rolle: Administasjonsarbeider

Tlf:467 77 147
Epost: kontor@brusandil.no 

Odd Egil Stokkeland

Rolle: Arrangement ansvarlig
Tlf: 41933 456
Epost: post@brusandi-l.no