Forsikring på trening og idrettsarrangement.  


Link til Norges idrettsforbund sine sider ang forsikring på trening/arrangement  

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/forsikring/


Link til å melde skade elektronisk  

https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring