Yoga


Vi fortsetter med vårt yoga og HIIT pilates tilbud, tirsdager i Skulehallen på Ogna Skule.


Guro Aarre er vår faste instruktør.


Fra og med uke 34, 2023 blir treningen hver tirsdag på skolen.

18.00-19.00 HIIT Pilates

19.00-20.00 Yoga for stive kropperYoga Instruktør Guro Aarre

Guro har tatt sin yoga utdannelse i Norge. Hun har tatt 250 timer YinYangyoga «teacher-training», hos YinYang Akademiet, der hun gikk igjennom følgende temaer:


Yoga philosophy, Anatomy, Pranayama, Yin and yang postures and sequencing with focus on Daoist and Yogic subtle energy balancing, Somatic awareness, Fascial release for structural balance, Mantra chanting, Meditation, Yogic mindfulness, Self-development methods and practice teaching.

Guro har også flere andre yoga kurs, blant annet: yin yoga fra HI yoga, Elements of yoga, fra Safe education, Barnehage yoga fra Oslo yoga og årskurs fra Satya yoga. I tillegg har hun i sommer gjennomført 100 timers kurs i fysiologi og anatomi på Tunsberg medisinske skole.

Kontaktperson blir Chris A. Svindland