Priser i Brusand Idrettslag


Medlemskontingent er på 250 kroner, og er inkl i priseoversikten(for første aktivitet) for barn/voksne på turn/håndball/fotball/barneidrett. Går barnet på flere aktiviteter kommer prisen som står i lista her i tillegg (minus 250) per aktivitet. Det vil komme som to regninger. Kontingent blir fakturert i januar(evt ved oppstart om barnet starter opp midt i sesongen), mens treningsavgiftene følger sesongen til de enkelte aktiviteter.

På prislisten over treningssenter og andre aktive voksne kommer medlemskontingenten i tillegg.

Støttemedlemsskap er på 250 kroner.


Barn som går på flere enn 2 aktiviteter, får 3. treningsavgift gratis. Da dette er en manuell jobb i medlemssystemet er det er viktig at foreldre også følger med på dette, og evt spør om de er usikre.


Treningsavgifter:

Turn/håndball/fotball/barneidrett:

 
Januar 2023

Alder


0-3 år
350

4-6 år
550

7-12 år
950

13-18 år
1250

19 år +
1850

A-laget + treningssenter (voksen pluss)
2950
  


Januar 2023Treningssenter og andre voksne aktive


Voksen turn (kan gå på begge partier)


1200
Stram opp


1200
Glad'trimmen


600
Bygdafotball (utenom serie)


500
Damehåndball (utenom serie)


500
Innebandy (utenom serie)


500
Volleyball


500
Yoga


1200
Yoga 1/2 år


600
Sirkeltrening


500
TRX


500


Treningsenter Voksen

3 mnd9006 mnd150012 mnd2200
Voksen Pluss*

12 mnd2900

Treningssenter Ungdom

3 mnd9006 mnd100012 mnd1700
Ungdom Pluss*

12 mnd2400

* kan benytte alle tilgjengelige tilbud i BIL
Ved start etter halv sesong, blir halve treningsavgiften fakturert.


*Voksen Pluss og Ungdom Pluss kan trene ALT i BIL, treningssenter, saltimer og evt aldersbestemte parti.

(alle med verv i Brusand IL kan velge å trene gratis)

Priser godkjent i styret 24.01.2023 (forbehold om skrivefeil i prislista)


Treningsavgiftene kan justeres av hovedstyret ved behov. 

Medlemskontingenten settes av årsmøtet.