FOLKEPULSEN I HÅ

FOLKEPULSEN I HÅ

Idrettsrådet i Hå samarbeider med Rogaland Idrettskrets og Hå kommune om prosjektet Folkepulsen. 

Folkepulsen er eit folkehelsesamarbeid organisert som eit spleiselag mellom Rogaland idrettskrets og kommunar i Rogaland, som bidreg til å skaffa motiverte idrettslag betre økonomiske rammevilkår.
Målet for Folkepulsen er å leggja til rette for auka fysisk aktivitet for inaktive menneske, våre nye landsmenn og menneske med redusert fysisk og/eller psykisk funksjonsevne. (kopiert fra ha.kommune.no)


I samarbeid med Folkepulsen i Hå ønsker Brusand Idrettslag å være med å få flere inaktive voksne, innvandrerer og/eller menneske med nedsatt funksjonsevne ut i aktivitet. Dette gjør vi med å tilby aktiviteter som passer for alle, og at de som passer inn i målgruppa får anledning til å trene 1-2 forskjellige aktiviteter gratis i 6-12 måneder.


Aktivitetene det per idag er mulig å trene gratis gjennom Folkepulsen er:

Glatrimmen (mandag morgen)

TRX (mandag kveld)

Innebandy (torsdag kveld)

Kvinnelige veteraner (mandag kveld)

2 forskjellige grupper yoga (tirsdag kveld)

Håndball for voksne (tirsdag kveld)

Sirkeltrening (onsdag kveld)

Stram opp (onsdag kveld)

Dameturn (mandag kveld)

Bygdafotball (torsdag kveld)


Her ligger alle treningstider med dag og klokkeslett.

https://www.brusandil.no/p/63906/treningstilbud-for-voksne%2c-i-brusand-il


 For å ta del i Folkepulsen så må man melde seg inn i Brusand IL, og betale kontingent på 200 kroner. Deretter kan man få trene gratis på på de/den aktivitetene man velger. ( tilbudet gjelder for inaktive personer)

For mer informasjon eller for å melde seg inn i BIL via Folkepulsen, og trene gratis ta kontakt med:

Elisabeth Steinnes

91763601

elisabeth.steinnes@lyse.net