Organisasjonsplan

by James Fenimore Cooper

Klikk på bildetfor å se komplett plan med navn og informasjon

Planen legger også stor vekt på et godt samarbeid med lokale skoler og andre idrettslag i nærområdet for å skape et sterkt idrettsmiljø for både unge og gamle. Brusand IL ønsker å være en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet og ser frem til å fortsette å vokse og utvikle seg sammen med medlemmene.

Det er viktig for Brusand IL å opprettholde et åpent og inkluderende miljø der alle føler seg velkomne og verdsatt for sitt bidrag til idrettslaget. Gjennom felles dugnadsarbeid og arrangementer ønsker vi å styrke samholdet og skape gode minner for alle involverte.

Brusand IL tar sikte på å utvide tilbudet sitt ved å introdusere nye idretter og aktiviteter for medlemmene å delta i. Gjennom kontinuerlig evaluering og tilbakemeldinger fra medlemmene, vil idrettslaget tilpasse seg og vokse i tråd med ønskene og behovene til lokalsamfunnet.