Alle med i Hå

Brusand IL har midler for å sikre at medlemmer med anstrengt økonomi får mulighet til å være med på aktiviteter i regi av idrettslaget.

Medlemmene kan søke om støtte til for eksempel kontingent, treningsavgift, egenandel på turnering/stevne eller utstyr til bruk på trening/kamp.

 

Søknaden blir selvfølgelig behandlet konfidensielt. Sendes til post@brusandi-l.no 

Få med i melding hva støtten gjelder, samt bakgrunn for søknaden.


https://www.ha.no/rosktoppen/_f/p20/ic28b3aef-e6d1-4fe8-bed0-eacd895b0d5c/alle-med-i-ha-brosjyre_oppdatert.pdf