Info og Årshjul Turn 2022-2023


Årshjul:

20. november 2022 Juleoppvisning i Ognahallen klokka 14.00.

Lørdag 4. februar reiser 1-4 klasse turn og trampett til Sandnes eller Ålgård Turnforening på turntreff. Barna må meldes på om de blir med.

Lørdag 15. april 2023 Gym Cup arrangeres av BIL i Ognahallen.

14. mai 2023 Vårmønstring i Ognahallen klokka 14.00.

3.-4. juni 2023 Barnas Turnfestival arrangeres av BIL på Ogna (i tillegg til på Klepp).