Priser i Brusand Idrettslag


Medlemskontingent er på 200 kroner, og går ut til alle meldlemmer i BIL.

Støttemedlemsskap er på 200 kroner.


Treningsavgifter:

Turn/håndball/fotball:

Ved start etter halv sesong, blir halve treningsavgiften fakturert.


*Voksen Pluss og Ungdom Pluss kan trene ALT i BIL, treningssenter, saltimer og evt aldersbestemte parti.

(alle med verv i Brusand IL kan velge å trene gratis)

Priser godkjent i styret 20.01.2022 (forbehold om skrivefeil i prislista)