Joakim Nord-Varhaug

Rolle: Leder
Tlf: +47 93419006

Epost: jnv@jerentreprenor.no

Vibeke N. Apneseth

Rolle: Nest Leder
Tlf: +47 920 48 841

Epost: vapn@skule.ha.no

Ann Qvalbein

Rolle: Sekretær
Tlf: +47 92404156 

Epost: ann_hland@hotmail.com

Jone Nygård

Rolle: Senior Leder
Tlf: +47 97512051

Epost: jonenyg@hotmail.com

Marte Fjellheim Svihus

Rolle: Junior Leder
Tlf: +47 93694509

Epost: msvi@ha.kommune.no

Eleonora Brouwer

Rolle: Materialforvalter
Tlf: +47 942 05 239

Epost: eleonorajan@gmail.com

Joakim Moi

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 484 98 904

Epost: joakimmoi@hotmail.com

Karl Johan Apneseth

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 91170877

Epost: johapn@online.no