Covid19

Smitteforebyggende tiltak

De anbefalte smitteverntiltakene som er angitt i avsnittene under gjelder for trening innen organisert idrett, og inkluderer ikke toppidretten. Når det gjelder toppidrett vises det til egen veiledning fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og eventuelle særforbund.

Generelle smitteverntiltak

Syke personer bør holde seg hjemme

Personer som ikke kan delta i aktiviteter

Ved oppstått sykdom under aktivitet

God hygiene

Godt renhold

Smitte via bruk av felles utstyr

Redusert kontakt mellom personer

Deltakelse i flere ulike aktiviteter

Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko og lokale utbrudd