Brusand IL

Politiattest

Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

 

Brusand IL har som følge av dette lagt til grunn følgende retningslinjer for hvem det skal avkreves politiattest:

  • Alle personer som er over 15 år, og som gjennom sine verv i idrettslaget er i kontakt med mindreårige (under 18 år) og/eller personer med utviklingshemming skal fremlegge politiattest, for den ansvarlige i idrettslaget.
  • Ansvarlig for politiattester i Brusand IL (vis/lever mottatt politiattest til): Merete Kvalbein Friestad - 482 43 464 - meretkfr@online.no

SØKE OM POLITIATTEST:

Politiet sitt søknadsskjema er elektronisk. Har du "Digipost" får du attesten tilbake innan svært kort tid. Det er framleis mogleg å levere på papir, men politiet føretrekk absolutt elektronisk.
Link for levering av elektronisk søknad: https://attest.politi.no/

I politiet sitt søknadsskjema får du melding om å laste opp ei stadfesting for føremålet med søknaden. Dette skjemaet skal ha underskrift frå "arbeidsgjevar/oppdragsgjevar". Skjemaet som skal fyllast ut og leverast saman med søknad finn du som vedlegg på denne sida.

 

Hjelp til utfylling av skjemaet for stadfesting av føremål for attesten:
Namn: (ditt eige)
Fødselsdato: (ditt eige)
Føremålet med attesten: Verv frivillig organisasjonsarbeid
Stillingsomtale: (Trener/Oppmann/Anna)
Lovheimel for politiattesten: Politiregisterføreskrifta § 34-1, jamfør Politiregisterlova § 39, fyrste leddet
Arbeidsgjevar/oppdragsgjevar: Brusand Idrettslag
Sted og dato: (Sett inn sted og dagens dato)

Les meir om politiattest på: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Brusand IL

Ognahallen, 4364 Sirevåg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift