Per Kåre Fuglestad

Rolle: Leder
Tlf: 917 09 449
Epost: per.kare.fuglestad@lyse.net

Marit Sæland

Rolle:Nestleder
Tlf: 41532688
Epost:

Juanita Nygård

Rolle:Sekretær
Tlf:976 32 642
Epost: Juanita86n@gmail.com

 

Jan Gaute Friestad

Rolle:Styremedlem
Tlf: 951 97 036
Epost: jangaute81@icloud.com 

Alf Kåre Sirevåg

Rolle: Kasserer
Tlf: 905 98 900
Epost: alf.kare@online.no 


Rune Stålesen

Rolle: Varamedlem
Tlf: 90363201
Epost: 


Odd Egil Stokkeland

Rolle: Daglig Leder
Tlf: 41933 456
Epost: post@brusandi-l.no 


Elisabeth Steinnes

Rolle: Adminisasjonmedarbeider
Tlf: 91763601
Epost: 

elisabeth.steinnes@lyse.net